TMMOB KANAL İSTANBUL BİLİM KURULU KURULDU

Blog Single

Hukuk, sosyoloji, kent planlaması, kentsel koruma ve restorasyon, iktisat, jeofizik, oşinografi, hidrobiyoloji, deniz ve iç su kaynakları , tarım, toprak bilimi, iklim krizi, ekoloji, hidrojeoloji, orman, ulaşım, gemicilik vb. konularda, alanında önemli hocalarımızdan, arkeolog ve tecrübeli klavuz kaptanlar oluşan TMMOB Kanal İstanbul Bilim Kurulu kuruldu.

Bilim kurulumuz Çevresel Etki Değerlendirme raporu ve plan revizyonlarının değerlendirilmesi, dava süreçleri ve sempozyum hazırlıkları gündemiyle 7 Ocak 2020 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirildi.