Kanal İstanbul protokolü mahkemeye verildi

Blog Single

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube, Çevre Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kanal İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Alanı’nda kurum ve kuruluşların yürütecekleri iş ve işlemlerin tariflenmesine yönelik İşbirliği Protokolünün( İBB-ÇŞB-UAB) öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline ilişkin dava açtı.