COVID-19 SALGINI DÖNEMİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ UZAKTAN EĞİTİM DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Blog Single

COVİD-19 salgınıyla beraber çalışma alanlarımızda olduğu kadar yüksek öğretim alanında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Pandemi nedeniyle eğitime ara verilmesi sonucu uzaktan eğitim modeline geçen üniversitelerimizde, uzaktan eğitime erişim konusunda çeşitli sıkıntıların yaşandığı öğrenci üyelerimiz tarafından bildirilmiş olup, bir anket çalışması yapılarak bu hususta kamuoyuna bilgilendirme kararı alınmıştır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak yaptığımız Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Durum Anketi’ne, İstanbul merkezli olmak üzere 57 farklı üniversiteden 525 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerimize, eğitim gördükleri okullar, bölümler, internete erişim kaynakları, bu kaynaklara erişip erişemedikleri, kendilerine ait bilgisayar veya akıllı telefonlarının olup olmadığı sorulmuştur.

Anket sonuçlarına göre, her 10 öğrencimizden 3’nün yeterli teknolojik altyapıya sahip olmadığı ve eğitime erişim sorunları yaşadığı görülmüştür. Ankete katılan her 10 öğrencimizden 1’nin kendine ait bilgisayarı yoktur ve akıllı cihazları yeterli donanıma sahip değildir.

Ayrıca her 10 öğrencimizden 3’ü internete erişmekte problem yaşamaktadır. Öğrencilerimiz, yaşadığı yerde internet altyapısının olmadığını veya internetin uzaktan eğitim sistemine girebilecek hızdan uzak olduğu belirtilmişlerdir. Yine çarpıcı bir şekilde, her 10 öğrenciden 4’ünün yaşadığı bölgede internete erişimin olmadığı ya da çok kötü olduğu da ortaya çıkmıştır. Önemli bir veri, ankete katılan her 10 öğrencimizden sadece 1’i üniversitesinden altyapı desteği almaktadır.

Bilindiği gibi sermayenin her şeyi metalaştıran neoliberal politikaları, öğrencileri müşteriye, üniversiteleri ise sermayenin gereksinimleri doğrultusunda ticarethanelere dönüştürmektedir. Türkiye’deki mevcut yükseköğretim sistemi nedeniyle, maalesef üniversitelerimizin çoğu zaten yetersiz teknik ve akademik altyapıya sahiptir. Öğrencilerimiz ise beslenme, barınma, ulaşım gibi sorunlarla karşı karşıyayken, anket sonuçlarında da gördüğümüz üzere uzaktan eğitim sürecine erişmekte yeni bir sorun olmuştur.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak yıllardır savunduğumuz ve her platformda dile getirdiğimiz eşit, parasız ve nitelikli eğitim talebinin haklılığı, pandemi sürecinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu dönemde tüm öğrencilerimize ücretsiz internet, ücretsiz bilgisayar ve tüm eğitim kaynaklarına ücretsiz erişim hakkı sağlanmalıdır. Final dönemi yaklaşan öğrencilerimizin sorunları çözülmeli, mağduriyetleri giderilmelidir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu