TMMOB SALDA RAPORU YAYIMLANDI

Blog Single

TMMOB Salda Gölü Raporu Komisyonu tarafından hazırlanan "TMMOB Salda Gölü Raporu" 24 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı.

Burdur'da bulunan Salda Gölü Kıyısının imara açılarak kıyıda "Millet Bahçesi" kurulması konusu 2019 yılında gündeme geldiğinde TMMOB, yöre halkının talebi üzerine yerinde yapılan teknik incelemeler ışığında hassas bir çalışma yürüterek bu raporu hazırladı.

Bu rapor, Göle yapılmak istenen Millet Bahçesi Projesi'nin yaratacağı sonuçları jeolojik boyuttan meteorolojik boyuta, tarımsal boyuttan çevre boyutuna planlama boyutundan hukuki boyuta varana kadar tüm titizlikle değerlendiriyor.

Dileriz ki; Salda Gölü'nün gelecek nesillere aktarılmasında insan hırslarından, çıkarcı imar planlarından korunması ve Göl'ün bir an önce dünya mirası statüsüne alınmasında bu rapor bir adım olur.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-salda-raporu-yayimlandi