İstanbul, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1. Etap- 2.etap - 3.etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin itiraz dilekçeleri

Blog Single

İstanbul, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1. Etap- 2.etap - 3.etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin görüş ve itirazlarınızı , 04.08.2020 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü'ne iletebilirsiniz!

1.Etap İçin Dilekçe

2. Etap İçin Dilekçe

3.Etap İçin Dilekçe