ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİN TAM KAPANMA TAM ÜCRET SOSYAL BÜTÇE SOSYAL DEVLET

Blog Single

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun bileşenleri arasında yer aldığı İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri “Ölümleri Durdurmak İçin Tam Kapanma, Tam Ücret, Sosyal Bütçe Sosyal Devlet” çağrısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

11 Aralık 2020, Cuma günü 13.00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, KESK İstanbul Şubeler Platformu ve İstanbul Tabip Odası yönetici ve üyeleri katıldı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik açıklamada kısa bir konuşma yaparak barınma, ısınma, gıda gibi temel insani ihtiyaçlarını ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük geçenlerin, iktidarın toplum sağlığını değil sermayeyi ve üretimin devamını savunan politikaları yüzünden tehdit altında olduklarını ifade etti.

Pandemi koşulları gözetilerek fiziksel mesafe korunarak, temsili katılımla gerçekleştirilen basın açıklamasında ortak metni Dr. Osman Öztürk kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİNTAM KAPANMA TAM ÜCRETSOSYAL BÜTÇE SOSYAL DEVLET

Türkiye’de koronavirüs salgını bütün şiddetiyle devam ediyor. Yoğun bakım yatakları doldu, ağır hastalar bile hastanelerde yer bulamıyor, doktorlar hastalar arasında seçim yapmaya zorlanıyor.Türkiye günlük vaka sayıları açısından Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünya ülkeleri açısından beşinci sırada. Sağlık Bakanı’nın açıkladığı rakamların KOCA bir yalan olduğunu herkes gördü. Salgın süresince hayatını yitiren yurttaşlarımızın sayısı 40 bine yaklaştı.Tek Adam Rejimi aklın ve bilimin ışığında politikalarla salgını yönetmek yerine algıyı yöneterek “başarı hikayesi” yazmaya, bu süreçten siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

Bu politikanın kurbanları ise işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf; kısacası yoksullar oluyor.Dokuz aydır sadece sağlığımızı değil, işimizi, aşımızı, gelirimizi de kaybediyoruz. Çarklar işçilerin canıyla dönerken, sermayenin çıkarları halkın sağlığının önüne geçiyor. Büyük şirketlerin vergi borçlarını sıfırlayan iktidar, işçi sınıfı başta olmak üzere halkın bu süreçteki sorunlarını görmezden geliyor, milyonlarca insanı “salgından veya açlıktan ölme” tercihine mahkûm bırakıyor.

Sorumluluğu vatandaşlara yıkıp sadece “Maske-Mesafe-Hijyen tekerlemesi”yle salgınla başa çıkılamaz. Bugüne kadar izlenen eksik, yanlış, tutarsız uygulamalara derhal son verilmeli; hızla aklın ve bilimin ışığında açık, şeffaf, güvenilir, toplumun bütün kesimlerinin katılımına açık yeni bir salgın politikası oluşturulmalı; ölümleri durdurmak ve salgını kontrol altına aşağıdaki önlemler acilen alınmalıdır: Toplumsal hareketliliğin azaltılması için Türkiye’nin en az iki, tercihen dört hafta boyunca temel/zorunlu/acil mal ve hizmet üretenler dışındaki bütün işlerde çalışmanın durdurulmasıyla “tam kapanma”sı şarttır.

Bu süre zarfında halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ekonomik ve sosyal tedbirler alınmalı ve çalışanlar tam ücretli izinli sayılmalıdır. Kapanma süresinde işçi, işsiz, küçük esnaf, emekli yurttaşlar ve kadınlar devlet tarafından desteklenmelidir.

Kapanma sürecinin devamında, salgın devam ettiği sürece çalışma saatleri kısaltılmalı, mümkün olan işlerde kurallara uyularak evden çalışma sağlanmalı, kamuda ve özel sektörde dönüşümlü-kademeli mesai uygulamasına geçilmelidir.

Salgın süresince işten çıkarma yasağı bütün istisnaları kaldırılarak devam etmeli, ancak ücretsiz izin uygulamasına derhal son verilmeli, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşulları kolaylaştırılmalı ve bu ödenek en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, asgari ücret insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmalı ve vergi dışı bırakılmalıdır.

Salgın boyunca asgari kullanım bedelinde elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel hizmetler parasız olmalı, tüm yurttaşların kredi kartı borçlarıyla küçük esnafın kira ve kredi borçları ertelenmelidir.

Eğitimin yüz yüze yapılmasının uygun koşulları oluşturulana kadar, öğrencilerin gereksinimi olan uzaktan eğitime erişim cihazları ve internet bağlantısı ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

Salgın hızla devam ederken bütçe kaynakları, “mega projeler” adı verilen Kanal İstanbul gibi gereksiz kamu yatırımları için değil halkın sağlığı ve geçimi için kullanılmalı; sosyal devlet uygulamaları için şirketler ve büyük servetler vergilendirilmeli, dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı azaltılmalıdır.

Sağlık Bakanı salgınla ilgili bilgileri gizleme, karartma tutumundan vazgeçmeli; gerçek tablo bütün açıklığıyla toplumla paylaşılmalı; test sayısı arttırılmalı, evde izolasyon koşulları uygun olmayan hastalar için barınma olanakları sağlamaktır.

Salgınla mücadelenin hastanelerde değil, sahada kazanılacağı gerçeğiyle filyasyon ekiplerinin sayısı hızla arttırılmalı, aile hekimliği sistemi salgınla mücadeleye uygun hale dönüştürülmelidir.

Salgını fırsata çevirmeye çalışan özel hastanelerin vatandaşlardan her ne ad altında olursa olsun ücret alması engellenmeli; kamu hastanelerinin ihtiyaca cevap veremediği durumlarda özel hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir.

Türkiye’de salgının dokuz aydır kontrol altına alınamamasının sorumlusu kuşkusuz Tek Adam Rejiminin baştan beri yürüttüğü ve bugün artık açıkça iflas eden salgın politikasıdır. Gelinen vahim durum göstermektedir ki; Türkiye’de salgınla mücadelenin ön koşulu Tek Adam Rejimiyle mücadeleden geçmektedir.

İstanbul’daki emek, meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti ve kurumlar, demokratik kitle örgütleri, yöre derneklerinin oluşturduğu İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri olarak olarak bu perspektifle ve bu talepler etrafında bugün burada başlattığımız mücadelemizi önümüzdeki günlerde şehrin dört bir yanında devam ettireceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

İSTANBUL EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ GÜÇLERİ