BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİNİN YANINDAYIZ

Blog Single

Üniversitelerin üzerindeki baskı, ihraçlarla ve siyasi dayatmalarla uzun süredir devam etmekte; üniversitelerinde birlikte üretip birlikte yönetmek isteyen tüm öğrenci ve akademisyenler iktidarın hedefi haline gelmektedir.

Dünya düzdür denildiğinde düz olmadığı gibi Melih Bulu rektördür denildiğinde de rektör olmayacaktır. Melih Bulu ortaya atılan bir tez ise, şu an Boğaziçi Üniversitesi’nde süregelen eylemlilik antitezdir. Hangisinin doğru olduğuna ise tüm bileşenleriyle üniversitenin kendisi karar verecektir.

Siyasi iktidarın ve medyanın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik saldırgan tutumunu; anayasal protesto haklarını kullanan öğrencilere uygulanan polis şiddetini, gözaltı ve tutuklamaları kınıyor, öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca kayyım atamasının kabul görmemesiyle birlikte manipülasyon başlatılarak öğrencilerin bir sergi üzerinden toplumsal lince maruz bırakılması kabul edilemez. Yine aynı sergi üzerinden LGBTİ+'lar hakkında oluşturulan söylemlerin ve bu konuda başlatılan tartışmaların da nefret söylemi içerdiğini ve insan haklarına aykırı olduğunun altını çiziyoruz.

Üzerinde mutabık kalınmayan hiçbir atanmış, tarih boyunca meşruluğunu sağlayamamıştır. Öğrencilerin demokratik tepkilerini anlamak ve buna uygun davranmak yerine öğrencileri kamuoyunda hedef göstererek bir şiddet döngüsünün içine iten, üniversite kapısına kelepçe vurduran Melih Bulu’yu istifaya davet ediyoruz. Kendisine, yok saydığı öğrencilerin üniversitenin temel bileşeni olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU