VALİDEBAĞ KORUSU KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Blog Single

İstanbul İli,  Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 208 Pafta 11 Ada, 101, 148, 150 parsel, 165 -166 Pafta 1313 Ada 15 parsel ve bir kısım tescil dışı alanı kapsayan Validebağ Korusuna ilişkin 03.03.2021 tarihinde onaylanarak 20.04.2021-20.05.2021 tarihleri arasında askıya çıkan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin görüş ve itirazlarınızı örüş ve itirazlarınızı, 20 Mayıs 2021 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletebilirsiniz!

Dilekçe linki: http://cmo.org.tr/resimler/ekler/7e0166c86ff1d1f_ek.pdf