İSRAİL DEVLETİNİ YAPTIĞI İNSANLIK SUÇU NEDENİYLE KINIYORUZ!

Blog Single

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail Devleti'nin Filistin’e yönelik başlattığı operasyon ve saldırıları kınayan bir açıklama yayınladı.

İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun oluşturduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) yaptığı açıklama ile İsrail Devleti'nin vahşetini kınayarak direnen Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) tarafından yayımlanan açıklama şöyle:

İSRAİL DEVLETİNİ YAPTIĞI İNSANLIK SUÇU NEDENİYLE KINIYORUZ!

Basına ve Kamuoyuna

Son gönlerde İsrail Devleti tarafından Filistin halkına uygulanan insanlık dışı vahşeti tüm dünya seyretmekte, İsrail Devleti’nin Filistin halkına yönelik saldırıları yıllardır sistematik bir şekilde adeta bir soykırım mantığıyla devam etmektedir. Uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak kadın çocuk demeden zalimce sivil insanlar katledilmekte Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlenmektedir.

Filistinli ailelerin her ne sebeple olursa olsun evlerinden, yurtlarından edilmeleri sürgüne zorlanmaları kabul edilemez. Bu vahşetin hiçbir savunması veya dayanağı olamaz. Yapılanlar İsrail Devleti’nin Filistin toprakları üzerindeki emperyalist işgalini kalıcı kılmaya yöneliktir.

İsrail Devleti derhal bu insanlık dışı katliama son vermeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve Filistinli mültecilerin kendi topraklarına geri dönüş hakkına saygı göstermelidir.

Filistin sorunun çözümü; Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasından, topraklarından sürgün edilen Filistinlilere dönüş hakkı verilmesinden ve Filistin halkı üzerinde uygulanan kuşatmanın kaldırılmasından geçen bir barış sürecinin yeniden başlatılmasıyla sağlanabilir.

Haklı mücadelesinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaktan onur duyuyor, tüm bölge ve dünya ülkelerini, İsrail'in kuşatmayı kaldırması, işgal ettiği topraklardan çekilmesi, baskı ve savaş politikalarına sona erdirmesi için seslerini yükseltmeye, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve barış görüşmelerinin başlaması için girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.

Kendisini Filistin davasının savunucu olarak ifade edenleri süslü laflar yerine, İsrail Devleti’nin saldırıları duruncaya ve işgal ettiği topraklardan çekilinceye kadar, İsrail Devleti ile arasındaki siyasi, askeri ve ticari tüm ilişkileri askıya almaya davet ediyoruz.

Her ne şekilde olursa olsun bu insanlık suçuna doğrudan veya dolaylı olarak destek olanları ve göz yumanları kınıyoruz.

İşgalciler ve katliamcılar kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak!

İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU