REVİZE EDİLEN KANAL İSTANBUL HAZIRLANAN REZERV YAPI ALANI, 1.ETAP, 2.ETAP VE 3.ETAP 1/5.000 ÖLÇEKLI NAZIM İMAR PLANLARI ILE 1/1.000 ÖLÇEKLI UYGULAMA İMAR PLANLARI’A DAVA AÇILDI

Blog Single

TMMOB, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından ilgili planların yürütmesinin durdurulması ve planların iptali için 3 dava daha açıldı. Böylece TMMOB ve bağlı odalarının Kanal İstanbul'a karşı yürütmüş olduğu hukuk mücadelesinde dava sayısı 15'e yükseldi.

25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1.2. ve 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak suretiyle 15.07.2021 tarihinde onaylanan NİP-34685023 ve UİP-34139779 plan işlem numaralı İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1.2. ve 3. Etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1.2. ve 3. Etap
1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açıldı.